Artister som hittills givits ut på Viskningar och Vrål ärHion Martell
ismael
Markus Berjlund
Harvest Sun


Jacob Gordin
Lena Larsson
Linda Sahlberg
Brooklyn Soul Stew
David Josephsson